Platební údaje

Vyplnění fakturačních a platebních údajů
Autor: Karolína Koudelíková
Aktualizováno před 3 lety

Fakturační údaje vyplňte pro účely řízení Vaší licence a správné komunikaci s poskytovatelem Sportesu. Děkujeme.


V platebních údajích stoprocentně vyplňte číslo účtu. Tento účet bude pak doplňován například do systémových emailových šablon, na základě kterých Vám budou rodiče/hráči platit za tréninky a turnaje.

Variabilní symbol pro trénink/turnaj ponechte jak je nastaven systémově. Změňte ho pouze v případě, že Váš klub má speciální systém na tvorbu VS a na začátku variabilního symbolu potřebujete mít jiná čísla než 1=trénink a 2=turnaj.

Zodpovědělo to Vaši otázku?