Nastavení přihlášky - “souhlasy/texty ve formulářích”

Autor: Karolína Koudelíková
Aktualizováno před 3 lety

V pozdější kapitole “Přihlášky” se dozvíte jak se Vaši hráči budou přihlašovat na trénink a turnaje, resp. Přes jaké přihlašovací formuláře.

V této sekci v záložce Informace o zpracování osobních údajů naleznete vzorový informační dokument, který můžete použít pro plnění informační povinnosti dle čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), kterou Vy jako správce máte vůči svým hráčům jako subjektům údajů. Námi navržený vzorový text vychází ze standardního fungování sportovního klubu. Nicméně máte možnost si tento text doplnit, upravit nebo zcela nahradit svým vlastním dokumentem, protože pouze Vy máte kompletní informace o zpracování osobních údajů Vašich hráčů a Vy jste odpovědní za řádné plnění této informační povinnosti.

V záložce Sportes souhlas je uveden text souhlasu se zpracováním kontaktních osobních údajů, kteří Vaši hráči mohou zcela dobrovolně udělit nám. Neudělení tohoto souhlasu jim ani Vám neznemožní používat tento systém. Texty v této záložce nemůžete upravovat ani mazat.

Zodpovědělo to Vaši otázku?