Výkazy

Autor: Karolína Koudelíková
Aktualizováno před 3 lety

Velmi důležitá sekce pro odměňování vašich trenérů.

Předpokladem pro správné fungování výkazu a počítání odměn, jsou správně nastavené odměny jednotlivých trenérů viz kapitola “Nastavení - Uživatelé”. A také zaznamenaná docházka na jednotlivé tréninky.

Systém pak trenérovi počítá jednotlivé odtrénované hodiny na tréninku/turnaji a násobí je sazbou, kterou má v nastavení pro jednotlivé kategorie.

V seznamu všech trenérů vidíte přehled všech a jejich dílčích plateb za tréninky, turnaje a celková čísla za celý váš klub. Tyto údaje pak můžete filtrovat na určité období a využijete je skrz export jako podklad pro účetnictví.

Každého trenéra si můžete rozkliknout skrz ikonku oka. V detailu vidíte v přehledné tabulce jeho rozpis odtrénovaných hodin, rozdělených na tréninky a turnaje, včetně odměn. Nezapomeňte, že nahoře máte stále filtr na období.

Doporučujeme si tento modul opravdu řádně vyzkoušet. Především propojení nastavení sazeb u trenéra, odtrénované docházky a výsledného výkazu. Založte si jednoho testovacího trenéra, “odtrénujte” s ním turnaj a podívejte se do výkazu. Abyste zjistili jak systém funguje a počítá odměňování a kde se to všechno nastavuje. Stejně tak postupujte u druhého testovacího trenéra, který odtrénuje alespoň dva tréninky skrz docházku, ideálně v různých kategoriích. A zkontrolujte si výkaz.

Zodpovědělo to Vaši otázku?