Turnaje

Autor: Karolína Koudelíková
Aktualizováno před 3 lety

Založení turnaje je velice jednoduché. Klikněte na “Nový turnaj” a začněte vyplňovat jednotlivé položky turnaje. Důležité je vyplnit název, datum, cenu a případně dodatečné informace do emailu, které budou přidány ke standardní emailové šabloně turnaje (více viz kapitola “Emailing”).

Po uložení základních informací k turnaji přiřaďte manuálně trenéry. Máte možnost přidat manuálně i hráče, nicméně ty by se měli hlásit na turnaj skrz přihlašovací formuláře (více v kapitole “Přihlášky”).

Skrz ikonku “oka” se dostane u hráče na detail přihlášky, kde můžete editovat jeho cenu. Skrz “oko” u trenéra můžete editovat jeho čas strávený na turnaji a také jeho odměnu za hodinu.

Seznam a export turnajů funguje naprosto stejně jako v případě tréninků.

Zodpovědělo to Vaši otázku?