Platby

Autor: Karolína Koudelíková
Aktualizováno před 2 lety

Do systému se dají importovat platby buď skrz GPC soubor, stažený z vašeho bankovnictví nebo skrz jakýkoliv csv soubor obsahující sloupce a data pro datum, částku a variabilní symbol (dále jen VS).

Pro správné spárování Vašich importovaných plateb do systému k jednotlivým hráčům jsou potřeba správné VS.

Variabilní symboly

Variabilní symbol se v systému skládá ze tří částí.

 • Druh akce trénink/turnaj - zde se uvádí 1-trénink, 2-turnaj. Pokud potřebujete jiné označení a začátek VS, můžete nastavit jiná čísla. K dispozici je však maximálně jedna číslice, abychom se celkově vešli do 10 ti místného VS.
  Tréninky a turnaje se číslují každý zvlášť. První trénink/turnaj je 001, druhý 002,...atd. Pokud budete systém používat déle, je připraven i na 4 místné číslice pro trénink/turnaj.
  ID hráče v celém sportesu (až 6ti místné)

Výsledný VS může tedy vypadat například takto 100101

 • 1 - trénink
  001 - první trénink
  01 - první hráč

Nebo v budoucnu například takto 2999555555

 • 2 - turnaj
  999 - devět set devadesátý devátý turnaj
  555555 - pět set padesátý pátý tisící pět set padesátý pátý hráč

Z těchto 3 částí se složí VS do mailu pro zaplacení tréninku/turnaje. Systém v defaultním nastavení není třeba měnit. Pokud však potřebujete VS spravovat pro váš klub jinak než je nastaveno, máte možnost v platebních údajích a v rámci každého dílčího tréninku/turnaje VS změnit. Avšak pro prvotní používání to nedoporučujeme.

Import plateb

Pro import plateb přejděte skrz tlačítko “Import”. Průvodce Vás dále navede. Vyberte váš soubor stažený z bankovnictví (GPC, nebo csv). Vzor csv je případně k dispozici ke stažení. Stiskněte pokračovat. Systém Vám zobrazí vzorek dat ze souboru. Zde si tedy můžete zkontrolovat, že data se importují správně. V případě csv souboru, můžete případně chybné sloupce skrz select boxy správně pojmenovat, aby import proběhl v pořádku do správných kolonek systému. Následně můžete importovat.

Systém v procesu importu kontroluje, zda platba již není v systému. Takovou platbu nenaimportuje. Taktéž importuje pouze platby, které mají VS stejné jako je v systému. Ostatní platby nenaimportuje. Nemusíte se tak bát, že Váš trenér uvidí platby z klubového účtu, které se přímo netýkají tréninků a hráčů.

Máte možnost přidat platbu manuálně. Skrz tlačítko “Nová platba”, zadáte částku, hráče a trénink za který jste platbu obdrželi jiným způsobem než na účet. Uložíte. Taková platba má v seznamu plateb příznak “manuální”.

K dispozici máte opět seznam položek/plateb, nad ním jeho filtrování a funkci exportu.

Po importu plateb a v případě, že platby za trénink/turnaj byli úplné, odejde rodičům a hráči mail s potvrzením platby za trénink/turnaj.

Zodpovědělo to Vaši otázku?