Nastavení emailingu

Autor: Karolína Koudelíková
Aktualizováno před 3 lety

V předešlých kapitolách, jste byli mnohokrát odkázání na tuto kapitola věnující se mailingu. Důležité je, že v dílčích kapitolách je zmíněno v jaký okamžik, jaký mailing kde a na koho odejde.

V seznamu mailů (“Odeslané maily”) tak vidíte celou frontu všech mailingů Vašeho systému. Například pokud jsem do systému přidal platbu za trénink a u konkrétního hráče jsou vyplněni otec i matka, odejde mail “Potvrzení přijetí platby za trénink” na všechny tři (hráč, otec, matka) emaily. Na detail každého emailu se můžete podívat skrz ikonku oka.

Zodpovědělo to Vaši otázku?