Docházka

Autor: Karolína Koudelíková
Aktualizováno před 3 lety

Než se pustíte do modulu docházka, ujistěte se, že máte již založené tréninky, pro které chcete docházku generovat.

Vyberte trénink. Nastavte rozmezí od kdy do kdy chcete docházku vygenerovat. Uložte.

Docházka se Vám vygeneruje pouze pro tréninkové dny v týdnu, dle nastavení samotného tréninku. Pokud následně například po prvním měsíci přidáte další tréninkový den, docházka se nově vygeneruje od současného data do budoucnosti. Minulé tréninky zůstanou dle minulého nastavení.

Jakmile máte docházku vygenerovanou, vidíte seznam dílčích tréninků, přidělené trenéry a můžete pro každý dílčí trénink zaznamenat v detailu docházku jednotlivých hráčů. Nebo můžete trénink zrušit.

Trenéři zaznamenávají docházku stavy Přišel, Omluven a Neomluven. Pokud má všechny hráče přítomné využije tlačítko “Všichni přítomní”.

V případě, že vede trénink zaskakující trenér přepíše v poli defaultního trenéra na sebe. Toto je důležité, jinak by zaskakující trenér nedostal za tento trénink zaplacen. Vše se propisuje do výkazů a plateb.

Trenéři, nebojte se zaznamenávat docházku na mobilu či tabletu přímo na tréninku, tento modul je responzivní.

Zodpovědělo to Vaši otázku?